06

Wednesday, December

Projektowanie katalogów produktowych

Zdjęcia w reklamie
 /  / Zdjęcia w reklamie

Zdjęcia w reklamie

Jeśli wykorzystujesz w reklamie zdjęcie albo ilustrację, podpis (ang. caption) oraz komentarz (ang. callout) mogą stać się najskuteczniejszym narzędziem sprzedaży. Podpis wyjaśnia, co widać na zdjęciu lub ilustracji, ale służy on także jeszcze innym celom. Podpisy przyciągają wzrok, stwarzając dogodną okazję do zamieszczenia w takim miejscu krótkiego, ale soczystego tekstu kupieckiego. Informacja zawarta w podpisie może wykraczać poza proste wyjaśnienie tego. Podpis możesz wykorzystać do zamieszczenia dowolnych informacji związanych ze sprzedażą. Komentarze to podobne do podpisu krótkie fragmenty tekstu, zazwyczaj połączone za pomocą linii lub strzałki ze zdjęciem bądź ilustracją. Opisują one wybrane części jakiegoś przedmiotu lub pokazywanej sceny (np. „opatentowana, nieprzepuszczalna uszczelka raz na zawsze eliminuje możliwość przecieku!”). Podpisy i komentarze wywołują u odbiorcy przyjazne odczucia; czytelnikowi wydaje się, że może na nie zerknąć nie poddając się wpływowi tekstu reklamy. Podpisy i komentarze dają zatem doskonałą okazję do obejścia jego systemu obrony przed reklamą. Ludzie zazwyczaj czytają podpisy i komentarze zanim zaczną czytać zasadniczy tekst reklamy.

 

About the author:

Related posts